Hvad er relativitetsteori?

Hvad er et krumt rum?

Kort forklaring

Relativitetsteorien er en matematisk beskrivelse af en række fysiske fænomener, som især har at gøre med hvad der sker når man bevæger sig meget hurtigt, eller befinder sig i stærke tyngdefelter.

Den specielle relativitetsteori beskriver, hvad der sker når to objekter (f.eks. personer) bevæger sig i forhold til hinanden, f.eks. at den enes tid går langsommere ift. den andens, og omvendt.

Den generelle relativitetsteori udvider den specielle til også at kunne beskrive tyngdekraften og dens effekt på rum og tid. I denne fortolkning er tyngdekraften ikke længere en kraft, men en geometrisk ændring af rummet. Teorien kan forklare sådan noget som sorte huller, og er også fundamentet for beskrivelsen af selve Universet i moderne kosmologi.


Denne artikel er en stub.

Encyklopædien er under ombygning; indtil jeg får den fixet må du

  1. tage til takke med den korte version, eller
  2. læse en af de artikler som jeg har re-formatteret (dem på forsiden med farvede ikoner), eller
  3. Få mig til at skrive den færdig.

Gå til encyklopædien