Undervisning & vejledning

Undervisning

Vejledning

  • 2019: Specialestuderende Espen Hodne (co-spv. med Sijing Shen, ITA).
    Speciale: "Modelling Lyman-α Emission from Star Forming Galaxies at High Redshift Using Cosmological Simulations"
  • 2013: Bachelorstuderende Thejs Brinckmann og Mikkel Lindholmer (co-spv. med Johan Fynbo, DARK

Eksamination

  • 2015: Ekstern eksaminator ved Nicolás Garavito's specialforsvar, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Specialetitel: "The effect of gas bulk rotation on the morphology of the Lyman α line".

Uddannelse


Download portfolio