Hvad er tyngdebølger?

Kort forklaring

Tyngdebølger er forstyrrelser i selve rumtiden, som udbreder sig med lysets hastighed.

De kan skabes når ekstremt kompakte legemer (som neutronstjerner og sorte huller støder sammen. I 2016 lykkedes det endelig at observere dem.


Denne artikel er en stub.

Encyklopædien er under ombygning; indtil jeg får den fixet må du

  1. tage til takke med den korte version, eller
  2. læse en af de artikler som jeg har re-formatteret (dem på forsiden med farvede ikoner), eller
  3. Få mig til at skrive den færdig.

Gå til encyklopædien