Hvad er et atom?

Kort forklaring

Et atom er den mindste del som et kemisk element kan bestå af.

Atomer består af (op til) tre forskellige partikler: I midten er en kerne, som består af et antal positivt ladede protoner, og (for de tunge atomer) et nogenlunde tilsvarende antal neutrale neutroner.

Omkring kernen er (normalt) en sky af elektroner, som kan opfattes som svævende rundt som planeter omkring en stjerne.

Antallet af protoner bestemmer hvilket grundstof det er; f.eks. har brint én proton, ilt har otte protoner, og uran har 92 protoner.


Denne artikel er en stub.

Encyklopædien er under opbygning; indtil jeg får den fixet må du

  1. tage til takke med den korte version, eller
  2. læse en af de artikler som jeg har skrevet færdig (dem på forsiden med farvede ikoner), eller
  3. Få mig til at skrive den færdig.

Gå til encyklopædien