Hvad er en kvasar?

Kort forklaring

En kvasar er det ekstremt lysstærke resultat af gas som hvirvler ned i et "supertungt" sort hul i midten af en galakse.

Kvasarer kan lyse tusind gange så kraftigt som alle Mælkevejens stjerner tilsammen, og kan derfor ses på tværs af det meste af det observerbare Univers.


Denne artikel er en stub.

Encyklopædien er under ombygning; indtil jeg får den fixet må du

  1. tage til takke med den korte version, eller
  2. læse en af de artikler som jeg har re-formatteret (dem på forsiden med farvede ikoner), eller
  3. Få mig til at skrive den færdig.

Gå til encyklopædien