Hvordan dannes galakser?

Kort forklaring

Kimen til galakserne blev skabt i det tidligere Univers, da områder der var lidt tættere end omgivelserne begyndte at kollapse under deres egen vægt.

Små klumper smeltede sammen til stadig større strukturer, mens de tætteste områder fragmenterede og dannede stjerner.

Gå til encyklopædien

Galakser — Universets byggesten

Galakser er umådelige samlinger af stjerner, gas, og mørkt stof.

Faktisk kan man, hvis det er meget mørkt, se en håndfuld med det blotte øje; dog kun som diffuse hvide klatter på stjernehimlen. Men med teleskoper udstyret med kameraer kan man, med lange eksponeringstider, se millioner af galakser i smukke farver.

Du kan læse mere om de forskellige slags, hvad de består af, og hvordan man finder dem i artiklen om galakser. Hér vil jeg i stedet skrive om, hvordan disse Universets fundamentale byggesten er blevet til.

Skabelsen af en galakse kan deles op i tre trin:
1) Et "ur-kollaps" af stof til en klump i det tidlige, ekspanderende Univers,
2) hierarkisk opbygning af større klumper fra mindre klumper, og
3) mere rolig udvikling gennem interne processer som f.eks. dannelsen af spiralarme.

image hover
Andromeda: For det blotte øje er vores nærmeste store nabogalakse, Andromeda, en hvid, diffus, oval klat som, hvis det er rigtig mørkt, er ca. lige så lang som fuldmånens diameter. Men med et teleskop kan man for det første se dens mange farver, og for det andet se, at den i virkeligheden fylder meget mere end Månen.
Kredit: Adam Block / Tim Puckett.

Ur-kollaps

I første omgang har galakserne tyngdekraften at takke. I Universets ungdom lå gassen næsten fuldstændig jævnt fordelt. Men ikke helt! Ganske små ujævnheder gjorde, at der nogle steder var lidt mere tyngdekraft end andre.

Disse små ujævnheder kan faktisk observeres i det allertidligste lys som vi kan se — den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling. Da dette lys blev udsendt, var de tætte områder omtrent en hundredetusindedel tættere end de tynde.

Ved at tiltrække mere stof begyndte klumperne at vokse sig større. Men i starten var Universets udvidelse rasende høj, og et kapløb mellem ekspansion og kollaps begyndte.

Her kom det mørke stof til hjælp. Hvis der kun havde været det normale stof, havde klumperne ikke kunne nå at vokse nok, før udvidelsen havde hevet stoffet for langt fra hinanden. Og så var der aldrig blevet dannet hverken galakser, stjerner, planeter, eller os.
image hover
"Primordialt" kollaps: Bittesmå fluktuationer i tætheden vokser med tiden, og hvis de kan nå at klumpe nok sammen, inden Universet har udvidet sig for meget, skabes nogenlunde sfæriske haloer af mørkt og almindeligt stof.

Hierarkisk opbygning

Men heldigvis kollapsede det mørke stof, og gassen fulgte med. Først små klumper, som senere smeltede sammen til stadig større klumper.

De første strukturer som "løsrev" sig fra Universets udvidelse var de mindste; måske omtrent på størrelse med kuglehobe, dvs. med masser i omegnen af 100.000 Solmasser. Efterhånden samlede de små strukturer sig til større, til endnu større, osv.

Denne opbygning af Universets struktur kaldes "hierarkisk" og står i modsætning til hvad man troede tidligere, nemlig at galakserne dannedes i ét stort, "monolitisk" kollaps.

image hover
Hierarkisk opbygning: De mindste galaksehaloer dannes først. Nogle af dem overlever til senere tidspunkter, men andre smelter sammen til at danne stadig større strukturer. Haloernes farve viser det tidspunkt de er dannet på. Haloer af en givet størrelse er typisk dannet samtidig (selv der er stor spredning).

Relaxation — galaksen falder til ro

Mørkt stof kan ikke støde sammen, hverken med sig selv, eller med normalt stof. Derfor tager det lang tid at klumpe sammen, da partiklerne i et sammenstød går lige igennem hinanden.

For gassen er historien anderledes: Når gassen bliver tæt nok, begynder en anden proces at dominere over tyngdekraften, nemlig hydrodynamik.

Varm gas har højt tryk, og kan derfor ikke synke ned i centrum af haloen. Atomerne kan støde sammen, men hvis ikke de kan slippe af med deres energi, stiger trykket bare når gassen presses sammen, så det bliver sværere og sværere at trække sig sammen.

Det kan de heldigvis: Når to partikler støder sammen, har de en vis bevægelsesenergi. Noget af denne energi kan gå til at sparke et atoms elektron op i en højere energitilstand. Man siger at atomer er exciteret. Efter en stund "falder" elektronen ned igen, og energien bliver nu frigivet som en foton, altså en lyspartikel, som kan stikke af.

På den måde falder gassen i temperatur og mister energi. Gassen har desuden viskositet og kan udvikle turbulens, hvilket er med til at "bremse den op", så den til sidst kan falde til ro i midten.

image hover
Køling: Varm gas betyder hurtige partikler. Venstre: Et hurtigt atom og en hurtig elektron støder sammen. En del af deres bevægelsesenergi går til at "excitere" en elektron i atomet. Derfor forlader partiklerne gerningsstedet med lavere hastighed, og har dermed kølet. Højre: Kort efter henfalder elektronen spontant, og den overskydende energi forlader atomet som en foton, der kan slippe væk. Klik for at animere
Kredit: anisotropela.

Sekulær udvikling

Galakserne udvikler sig ikke kun ved at smelte sammen med andre galakser, men også ved "interne" processer. Denne udvikling kaldes sekulær.

Stjerner dør og giver en del af deres gas tilbage til det interstellare medium, men nu forurenet med "metaller", dvs. grundstoffer der er tungere end brint og helium. Nye stjerner fødes, både af den gamle gas, men også af ny gas der langsomt tilføres galaksen fra det intergalaktiske medium (altså den del af Universet der ligger mellem galakserne). Galakser kan ændre form og struktur ved at flyve tæt forbi andre galakser. Og måske mest prominent udvikler galaksernes gasskiver de velkendte spiralstrukturer, samt "bjælker", som er en aflang struktur af gas og stjerner i galaksens centrum.

Spiralgalakser

Når en halo af gas og mørkt stof begynder at blive dannet, får tyngdekraften fra nabohaloerne den til at rotere i højere eller lavere grad. Nogle trækker den ene vej, og nogle trækker den anden, og den retning der er flest der trækker i, bestemmer hvilken retning haloen kommer til at rotere.

Gassen køler og kollapser yderligere, og ligesom en skøjteløber drejer hurtigere rundt, når han trækker armene ind, roterer gasskyen hurtigere og hurtigere efterhånden som den kollapser. Dette kaldes "at bevare sit impulsmoment", og er én af de fundamentale bevaringslove i Universet.

Mens gassen let kollapser langs med omdrejningsaksen, gør rotationen at gasskyen har sværere ved at kollapse i det plan den roterer i. Derfor dannes efterhånden en skive af gas.

image hover
Rotationens oprindelse: Såkaldte "tidevandskræfter" fra nabohaloer trækker i haloen.
image hover
Dannelsen af en galakses gasskive: Efterhånden som gassen køler og kollapser roterer den hurtigere, og centrifugalkraften sørger for at gassen danner en skive af gas.
Spiralarmene

Stjerner dannes i forskellige størrelser. De store lyser mange gange kraftigere end de små, og med meget højere energi. Derfor er deres lys blåhvidt, og derfor dør de hurtigt, dvs. i løbet af nogle millioner år. Små stjerner lyser til gengæld orangerødt, og lever i milliarder af år.

Et område i en galakse, der er i gang med at danne nye stjerner vil derfor synes blåligt, mens et område hvor stjernedannelsen er gået i stå, med tiden vil synes rødligt.

Selvom det ser ud som om, at næsten alle stjernerne i galaksens skive ligger i de blå spiralarme, er tætheden faktisk kun 2-3 gange højere her. Grunden til, at spiralarmene er så prominente er altså ikke, at der er specielt mange flere stjerner, men derimod at det er her, stjernerne netop nu er i gang med at blive dannet.

Hvorfor bliver spiralarmene så ikke efterhånden røde? Det er fordi armene ikke består af de samme stjerner hele tiden. I stedet er er det en slags "mønster", eller "tæthedsbølger", som udbreder sig gennem skiven. Ovenikøbet er mønstrene ret kortlivede; en spiralarm "holder" nok typisk kun en enkelt omdrejning før den opløses, og nye dannes.

Stjernerne bevæger sig rundt i galakser med typiske hastigheder på (et par) 100 km/s. Indenfor en vis afstand fra centrum (for Mælkevejen er dette punkt omtrent hvor Solen ligger) overhaler stjernerne mønstre, mens længere ude er det omvendt.

Præcis hvordan spiralarmene opstår og udvikler sig er ikke helt veletableret, men har at gøre med, at "instabiliteter" i skiven kollapser og danner stjerner, og at de tungeste stjerner hurtigt eksploderer som supernovaer, hvilket sender trykbølger gennem det interstellare medium, som så kan få andre områder til at kollapse og danne stjerner.

image hover
Spiralarme: Spiralarmene er ikke "faste" objekter, men midlertidige mønstre af let forøget tæthed i galaksens skive. Når en gassky overhaler (eller overhales af) tæthedsbølgen, sammenpresses den lidt pga. det højere tryk, hvilket får skyen til at fragmentere, kollapse og danne stjerner. De tungeste, og dermed blåhvide og lysstærke, af disse stjerner giver armen dens farve, men dør hurtigt. De lettere, og dermed rødorange og lyssvage, forlader armen, og ses ikke så tydeligt mellem armene.
Elliptiske galakser

Galakser støder indimellem sammen. Når det sker, støder stjerner så godt som aldrig sammen, fordi der er så langt mellem stjernerne. Men gasskyer støder sammen, kollapser, og danner nye stjerner, og tyngdekraften river i det hele taget galakserne godt og grundigt fra hinanden.

Efterhånden falder den sammensmeltede galakse til ro igen. Hvis der er stor forskel i størrelsen, ændrer den største sig ikke synderligt; den lille bliver simpelthen slugt af den store. Men hvis to spiralgalakser er nogenlunde lige store, er det ikke sikkert at slutresultatet bliver til en skive igen.

I et såkaldt "starburst" opbruges næsten al gassen, enten til at danne stjerner, eller også ved at blive blæst ud af galaksen af stjernevinde. Derfor danner elliptiske galakser stort set ikke nye stjerner, og derfor er kun de langlivede, lette, og dermed rødorange tilbage, hvilket giver disse galakser deres farve.

Dette er én måde at danne elliptiske galakser på. En anden er i det tidlige Univers, som et resultat af flere sammenstød af mindre proto-galakser. Hvis stjernedannelsen i en protogalakse sker hurtigt, udtømmes den simpelthen for gas inden de når at danne en skive. Dermed når den ikke at "klappe sammen" til en skive, og stjernerne beholder deres oprindelige, tilfældige baner.

Når milliarder af stjerner har tilfældige baner, er resultatet end mere sfærisk fordeling end spiralgalaksernes skive.

image hover
Elliptisk galaksedannelse: Flere små proto-galakser støder sammen og danner stjerner hurtigt, i et "starburst". Derved tømmes galaksen for gas til at danne nye stjerner. Hvis processen sker hurtigt nok, når galaksen ikke at danne en gasskive før det er for sent, og stjernerne bibeholder deres oprindelige, tilfældige baner. Dette giver de elliptiske galakser deres form. De kortlivede, blåhvide stjerner forsvinder efter nogle millioner år, mens de langlivede, rødorange stjerner hænger ud i milliarder af år. Dette giver galakserne deres farve.